arcanum webáruház, webshop

Egyéb kategória

Termék kategória

Gyártó

Ismertebb márkák

Az ismertebb termékek, melyeket nálunk is megtalálhat.

Alocado, air wolf, armonia, aromax, babé, bálint, boextra, béres, bioco, bioheal, bionit, bionit, biomed, biotech, boiron, cerumen, deva, dr. chen, dr. herz, dr. czeizel, dr. organic, dr. aliment,  dr. theiss, energy, estrea, eveline, frezyderm, gere, gyógyfű, hélia, herbária, herbiotikum, holistic pharma, innopharm, interherb, jamieson, jinjang, jutavit, kék lukács, masteraid, mecsek, medicura, naturtanya, naturland, ocso, pharmadoct, pharmaforte, pharmavit, sanct bernhard, sandoz, scholl, schüssler, silanus, solio, supherb, swanson, vita crystal, vitaday, vitamin station, vitamintár, vitanorma, vitapaletta, walmark, varga, jamuna, arkocaps, bioeel, celsus, bach, dr kelen, hillvital, netamin, panarom, virde, vitaking

Akciós termékek

Zen-szen ginsenges vitamin kombináció 30x *
Zen-szen ginsenges vitamin kombináció 30x *

3.350 Ft
AKCIÓ! - 51%
1.650 Ft

További akciós termékek

Kölcsönhatások

GDPR általános
 1. Mely jogszabályok rendelkeznek az adatvédelemről?

A jogforrási hierarchiában a legmagasabb rendű jogszabály az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (továbbiakban: Rendelet) A magyar jogszabályok között az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a legfontosabb. Emellett más jogszabályok is tartalmaznak adatvédelmi rendelkezéseket, mint pl. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.), vagy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) illetve egyéb más, a Tájékoztató elején feltüntetett jogszabályok is relevánsak adatvédelmi szempontból.

 1. Milyen adat minősül személyes adatnak?

Ahogy a Rendelet definíciója is rögzíti bármilyen adat, amelyből akár közvetlen, akár közvetett módon, azonosítható az adott természetes személy. Tehát nemcsak a különböző okmányokban (személyi, útlevél, jogosítvány) szereplő adatok, hanem bármilyen más egyéb adat, amelyből az azonosítás megtörténhet. Pl. hangfelvétel, kamerafelvétel, számítógép IP címe, telefonszám, email-cím, gépkocsi rendszáma, de ide tartoznak különleges adatként pl. egy vérvételi eredmény, egy zárójelentés, vagy egy orvosi lelet adatai is.

Webáruházunk esetén ilyen személyes adat pl. a webáruházunkba regisztráló, az ott vásárló vagy a webáruházunk hírlevelére feliratkozó természetes személynek a regisztráció, a vásárlás a hírlevélre feliratkozás során megadott adata (pl. neve, e-mail címe). De ugyanúgy személyes adatnak minősül az érintett (vásárló) születési helye ideje, lakcíme, vagy telefonszáma is. Ugyanakkor a gazdasági társaságok különböző adatai: név, adószám, cégjegyzékszám, székhely stb. nem tartoznak a Rendelet definíciója és hatálya alá.

 1. Ki számít érintettnek?

A Rendelet definíciója alapján: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. Érintettként kérhetem-e a korábban megadott adataim törlését?

Fószabály szerint igen pl. az önkéntes hozzájárulás jogalapja alapján kezelt adatokat mindenféle korlát nélkül. Ilyen pl. a hírlevélre feliratkozás, regisztráció létesítése, nyereményjátékra jelentkezés. Ugyanakkor vannak olyan adatok, amelyek kezelését az Adatkezelő nem az érintett hozzájárulása alapján hanem más jogalap pl. jogi kötelezettség címén kezeli. Ilyen pl a számlák megőrzésére vonatkozó 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 169. § (2) bekezdése amelynek alapján a bizonylatokat nyolc évig meg kell őrizni. Így ezeket az adatokat nem lehet törölni az érintett kérésére csak a határidő leteltét követően. Más jogalapoknál sem automatikus a törlés az érintett kérésére ilyen pl. jogos érdekből üzemeltetett kamerarendszer, vagy ha pl. az adatkezelés szerződés teljesítéséhez jogalap miatt szükséges.

 1. Biztonságban vannak-e a webáruház részére különböző okokból megadott személyes adataimat?

Igen, webáruház üzemeltetése során folyamatosan igyekszünk a Rendelet előírásait (alapelvek, jogalapok, előzetes tájékoztatási kötelezettség stb.) teljes körűen betartani. Az Adatbiztonság menüpontban (VI. pont) rögzítettek szerint az informatikai védelmet – az ott felsorolt technikai és szervezési intézkedések megvalósítását – kiemelt szempontként kezeljük a biztonságos adatkezelés megvalósítása érdekében. Az adatfeldolgozóinkkal a rendelet előírása szerint együttműködési megállapodást kötünk, saját munkatársaink közül pedig azok, akik személyes adatokat kezelnek titoktartási nyilatkozat aláírását követően végezhetik munkájukat. Természetesen a Vásárlóink személyes adatát sem ingyenesen sem visszterhesen nem adjuk át – ide nem értve a különböző hatóságok jogszerű megkereséseit – további harmadik személyeknek.

 1. A webáruház az általam megadott személyes adatokat továbbítja e valakinek és ha igen miért?

Igen, de csak és kizárólag azoknak az adatfeldolgozóknak (partnereknek) továbbítunk személyes adatot, akiknek a Tájékoztató V. pontjában felsorolt valamelyik jogalap alapján erre lehetőségünk vagy kötelezettségünk van. A Tájékoztató V. pontjában minden egyes adatkezelésnél feltüntetésre kerül, hogy kinek, milyen adatot és milyen célból továbbítunk. Az adatok továbbításánál csak és kizárólag azokat az adatokat adjuk át, amelyek az adott partnernek, pl. könyvelőnek, tárhelyszolgáltatónak, futárszolgálatnak a feladata ellátásához szükségesek

 1. Milyen jogaim és jogorvoslati lehetőségeim vannak érintettként?

Amennyiben Önnek, mint érintettnek a személyes adatainak az általunk történő kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, kérése van, kérjük, hogy forduljon bizalommal hozzánk. Kiemelt figyelmet fordítunk nemcsak az Ön vásárlásainak a teljesítésére, hanem a minket kötelező adatvédelmi előírások maradéktalan betartására, valamint az érintettek részéről érkező kérések, kérelmek megválaszolására és az e körben felmerült esetleges problémák megnyugtató rendezésére. Megkeresésünkkel nemcsak a lehető leggyorsabb megoldási lehetőséget biztosítjuk Önnek a felmerült konkrét adatvédelmi probléma, kérdés rendezésében, hanem egyúttal elkerülhetővé válnak a felesleges, megalapozatlan hatósági, bírósági eljárások megindításai is. Az érintetteket megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a Tájékoztató IX. és X. pontjában ismertetjük kérjük, hogy alaposan olvassák át ezeket a fejezeteket.

 1. Mikor és milyen módon kérhetem az adataim törlését, módosítását, helyesbítését, vagy kérhetek tájékoztatást?

Az Tájékoztató II. pontjában megadott bármely elérhetőségeinken keresztül kérhet tájékoztatást, módosítást, helyesbítést, vagy éppen törlést.

 1. Van-e bármilyen költsége, vagy feltétele annak, ha kérem az adataim módosítását, helyesbítését, törlését, vagy ha csak tájékoztatást kérek arról, hogy milyen adataimat kezelik?

Nincs. Ezirányú kéréseit díjmentesen teljesítjük. Természetesen ezeket a jogokat sem lehet visszaélésszerűen gyakorolni (szélsőséges példával élve pl. havonta újra és újra kérni) ilyen esetekben a Rendelet lehetőséget biztosít az Adatkezelőnek adminisztratív költségek felszámítására, vagy megtagadhatja a nyilvánvalóan indokolatlan kérelem újbóli teljesítését.

 1. Meddig tárolják az adataimat?

Az adatok tárolási határideje adatkezelési célonként, jogalaponként eltérő. Az önkéntes hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatoknál az érintett visszavonó nyilatkozatának megérkezéséig. (ezt egyébként külön kiemeléssel ellátva jelezzük a IV. pontban a jogalapoknál és az V. pontban az egyes adatkezeléseknél). Ugyanakkor pl. jogi kötelezettség teljesítése jogalap esetén a konkrét jogszabályban előírt időtartamig. Ilyen jogszabály pl. Számv. tv. 169. § (2) bekezdése, vagy panasz minőségi kifogás esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17. § (7) bekezdése ahol nyolc ill. öt év az adatkezelési időtartam. Ezekben az utóbbi esetekben az érintett csak korlátozottan jogosult élni jogaival, hiszen nyilvánvalóan nem kérheti azok törlését az említett időtartamok letelte előtt.

 1. Ha regisztráció során megadom a személyes adataimat, de nem vásárolok, meddig őrzik meg a regisztráció során megadott személyes adataimat?

Miután ebben az esetben – vásárlás hiányában – csak az önkéntes hozzájárulás van jogalapként az adatok kezelésére így amennyiben az érintett kéri, azonnal töröljük adatait.

 1. Ha bármilyen kérdésem, kérésem van az adataim kezelésével kapcsolatosan milyen határidőn belül kapok rá érdemben választ?

A Rendelet 12. cikk (3) bekezdése 1 hónapos határidőt biztosít a válaszadásra (amely határidő indokolt esetben további 2 hónappal meghosszabbítható) Webáruházunk azonban minden esetben igyekszik az 1 hónapos határidőnél rövidebb idő alatt válaszolni az érintett kérésére.HÍRLEVÉLGlutén gyógyszerekben    homeopátia allergia    DEPRESSZIÓ, alvászavar    schüssler alkalmazás képekkel    Terhességi vitaminok    GYÓGYNÖVÉNYEK betegségekre    Koleszterin    Beszerzése hosszadalmas    Candida diéta    ÉTREND KIEGÉSZÍTŐK    ékszer táblázat    Deva folytatás    Schüssler tünet    vitamin igény folyt    Zöldkagyló hatása    Glukózamin szulfát    MSM    KURKUMIN    Kondroitin szulfát    Édesítőszerek fajtái    Természetes antibiotikumok    szemcseppek    Ellenőrzés    Vásárlási tájékoztató    Szelén hatásai    BACH virágesszenciák    Szállítási költségek    TOJÁS, TEJ, PORATKA,MACSKA ALLERGIA    Biztonsági adatlapok    Jogi nyilatkozat    Szénanáthát kimutató teszt    Immunrendszer    Tejelválasztás    Kék Lukács termékek    Féreghajtó, féregirtó    körömvirág hatása    Termékenység    Sugárkezelés    Önvizsgálati teszt folyt    Promóciós kód    Virágesszecia folyt.    vizelet vizsgálat    Aminosavak    Ínhüvely gyulladás    Mi okoz hányingert?    allergia kezelése    Vitamin 6 hóig    Vitamin 7-12 hóig    Vitamin 1-3 éveseknek    Vitamin 4-6 éveseknek    Vitamin 7-10 éveseknek    Vitamin 11-14 éves    Vitamin 15-18 éves    Vitamin 19-50 évesek    arcüreg gyulladás    Vitamin 50 éveseknek    Vitamin terheseknek    Vitamin szoptatóknak    Vitamin fizikai munka    Vitamin stressz alatt    Vitamin dohányzóknak    Vitamin alkoholisták    Vitamin klimax alatt    Emésztés összefoglaló    Fogamzás elősegítése    Köszvény kezelése    Ajakápolás    FOGYÁSI TRÜKKÖK    Deva általános    Horoszkóp-ásványok    Mi okoz hasmenést?    Prolaktin    összetett deva spray    Ágymelegítők    bárányhimlő    Korai magömlés    GINKGO BILOBA    Bioco termékek    Hasizomerősítők    Pharmaforte termékek    Ásványi anyagok hiánya- túladagolás    Idegkárosodás ( NEUROPÁTIA )    BISNODE    SCHÜSSLER terhességben    Energy termékek    hüvelyi pH    Ránctalanítók    Arclemosó, tonik, maszk    Szemránckrémek    Bőrfeszesítő, tömörség    Növényi kivonatokkal    Arany, gyémánt, ezüst    rozacea, vitiligo, májfolt, pigment    Állati eredetű    Hidratálók    Jód pótlása    Vesekövesség    allergia egyéb szerei    Asztma kezelése    Szappanok    Körömápolás    Intim mosakodás    Visszér kezelése    Aranyér    Porcerősítők komponens    Vitamin 50 éven felül    Vitaminok férfiaknak    vitaminok cukorbetegeknek    Vitaminok felnőtteknek    Ásványi (Ca, Mg, Se, Zn)    Vas tartalmú készítmények    PATTANÁSOS BŐR    Étvágycsökkentők    Bélflóra helyreállítása    Gyomorégés    puffadás kezelése    Emésztési problémák    Hányinger csillapítása    Tejcukorérzékenység    Bőrgomba    Körömgomba    Hüvelygombásodás    Herpesz    Műfogsor ápolása    Fogínysorvadás    Fényvédelem    Torokfertőtlenítés    Diabetikus édesség    Édesítőszerek    gyógymód csípésekre ( dazázs, méh)    hüvely szárazság    klimax teszt    Lisztérzékenység    candida kimutatása    ovuláció időpontja    székletvér    drog tesztek    ételintolerancia    prosztata teszt    Húgyúti fertőzés    Fertőzőbetegségek    Ekcémás bőr    fogzás    hasfájós csecsemő kezelése    Orrjárat tisztítás    popsiápolás    fejbőrápolás, koszmo    Q10 vitaminok    Homoktövis    grapefruitmag    Sebellátás, sebkezelés lehetőségei    Tabletták hajhullásra    Fülzsír kezelése    Hialuron tartalmú    Lúgosító teák    általános erősítő    HALOLAJ    Lenmagolaj    Omega-3 gyerekeknek    fokhagyma medvehagyma    IDŐSKORI LÁTÁSROMLÁS    Műkönnyek szemszárazságra    Méregtelenítő tapaszok    Béltisztító termékek    Méregtelenítés    Béta glükán tartalmú    Paradicsom kivonat    Fűrészpálma kivonat    Progeszteron    Holt-tengeri termékek    Ásvány ékszerek 1.    Ásvány ékszerek 2 folyt.    Dr. Organic termékek    Aloe vera termékek    Narancsbőr    Psoratinex pikkelysömörre    Hair nice termékek    E recept    facebook kedvelés    ásványok tisztítása, energetizálás    Vizeletcsepegés    Böngésző folytatasa    Cigaretta terhesség alatt    Alocado termékek    Őszülés elleni    Növényi szterinek    Schüssler kereső    Hány nap múlva    Bélférgesség    Fizetési módok    személyes átvétel    megjegyzés a rendelés    Egyedi ékszerek ásványból    Viviscal hajnövesztő    gyömbér    AJÁNDÉKOKNAK VALÓ    Száraz bőr    ÍZÜLETI KRÉMEK    Homeopátia szülés    Sebgyógyulást elősegítő    Macskagyökér kivonatok    Citromfű    Melatonin    Teakészítmények    Komló    Összetett készítmények    Orbáncfű    Egyéb készítmények    Adatkezelés    Rostok    Kolosztrum    A vitamin    B vitamin csoport    C vitamin    D vitamin    E vitamin    K vitamin    ŐSZÜLÉS    Olvasnivaló    Ráncosodás    Szájápolás-homeopátia    karkötők    Meridiánok    böngésző    Változás 2013.április 1-től    Ásvány számozása 2    Acidózis, alkalózis    Terhesség, szoptatás    Betegségek lelki okai    Porcerősítés gyermekkorban    Armonia termékcsalád    Preventa víz használata    Videók    Naturalswiss termékek    Akció    Vevőszolgálat    Vitamin ajánló    Antioxidánsok    Progeszteron női    Expediáláshoz    expediáláshoz Hasmenés    Schüssler krémek    Online Patika    Köröm elváltozások    online fizetés később    Zodiákus    méhen belüli fogamzásgátló eszközök    IBS irritabilis colon szindroma    Gombafertőzés ( bőr, köröm, hüvely)    Schüssler táblázat    Akvamarin    Amazonit    Ametiszt    Vércsoport diéta    Aventurin    Hematit hatása    Gránát hatásai    Hegyikristály hatásai    Jáspis hatásai    Holdkő hatásai    Howlit hatásai    Jáde hatásai    Kalcedon hatása    Karneol hatása    Malachit hatása    Napkő hatása    Rózsakvarc hatása    Rodonit hatása    adatkezelés folytatása    dr. Matejcsik Csaba homeopata    Orrcsepp/orrspray adagolása    Inkontinencia nadrágpelenkák betét    Mol pont lista 2    Figyelmeztetések, gyógyszerkölcsönh    Bankkártya elfogadás    OPÁLÜVEG    Hisztamin intolarencia    A Lyme kór kezelése tünetei    Kálium hatása    Króm szabályozza a vércukor azintet    Teafa olaj hatásai és termékek    Gyógynövények hatásai II.    Gógynövények hatásai III.    Betegségek és kezelési lehetőségei    Nátha( orrhurut) rhinitis acuta    kakaóvaj    Aminosavak hatása    Argánolaj, jojobaolaj, szőlőmagolaj    Tesztek allergiában, gyorsan segít    mi okoz viszketést?    Gyorstesztek otthoni vizsgálathoz    Vesekárosodásra utaló tünetek    Barátcserje hatása    Kullancs okozta betegségek    Mitől puffadok?    Dr. Herz termékek    Epekövesség    gyógyító ásványok    Természetes gyógymódok:légút    Vakcinák    vakcinák 2.    vakcinák 3.    Gyomorrontás    A Folsav szerepe    Policisztás ovárium    Ebédválasztó    Vérszegénység/anaemia    Betegségek (gyakoribb)    Tünetek/panaszok    Hogyan hatnak?    Diéták betedségekben    kólika, hasfájás homeopátiás    Viselkedési zavarok homeopátiával    Magas vércukorszint, hyperglikémia    Hasnyálmirigy és feladata    Konfliktus kezelés    Pajzsmirigy túlműködés    Mellékpajzsmirigy működés    Kölcsönhatások együttszedéskor    NYOMKÖVETÉS belföld -külföld    Spirál intrauterin fogamzásgátló    Futárszolgálattal kapcsolatos infó    További kedvezménye    Arcanum patika elérhetősége    Elállás    Csomagátvétel átvételi pontokon    Hemoglobin A 1c    Magas koleszterinszint okai    Rövid jellemzés    Deva virágesszenciák    Mannóz, d-mannóz    Ételmérgezés, ételfertőzés    Zsibbadás    közérdekű információk    Csípés kezelése homeopátiával    HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT HÍRLEVÉL    GDPR általános    Napi szükségletek    Napi szükséglet vitaminok    Diosmin tartalmú készítmények    Felhasználási feltétel 2019

SSL biztonságos vásárlás     Simple bankkártyás fizetés     Webáruház bérlés